Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Legnica

        W wyniku zdarzenia zarejestrowanego przez umieszczone w wytypowanych miejscach Legnicy urządzenia do monitorowania tzw. "dzikich wysypisk" ujawniono i ukarano mandatem karnym sprawcę, który pozbył się odpadów z pominięciem obowiązujących przepisów, zaśmiecając tym samym przestrzeń publiczną.
        Urządzenia rejestrujące są przenośne i mają wspomagać działania zmierzające do likwidacji miejsc nielegalnego składowania śmieci oraz ujawniania sprawców tych zdarzeń, które negatywnie wpływających na estetykę miasta. Zostały zakupione ze środków Wydziału Środowiska i Gospodarowania Odpadami Urzędu Miasta.
     Przypominamy, pozbywanie się odpadów w sposób niezgodny z przepisami ustawy i przepisami odrębnymi zagrożone jest karą grzywny do 5000 zł.

dd.png