<a href=Legnica nie ma problemu z miejscami w żłobkach" />

W ramach rekrutacji do żłobków publicznych na rok 2019-2020 rodzice złożyli 536 wniosków o objęcie opieką ich dzieci w wieku do trzech lat.

Wnioski 487 rodziców spełniały wymogi formalne, określone w uchwałach Rady Miejskiej Legnicy. Jedynie troje dzieci z tej grupy nie zostało przyjętych. Jednak sytuacja ta może zmienić się na korzyść już od września, gdyż zdarza się bardzo często, że rodzice z różnych względów rezygnują wtedy z przyznanego im wcześniej miejsca. Obecnie potrzeby opiekuńcze oferowane przez żłobki miejskie zaspokajają je w ponad 99,4 proc. To bardzo wysoki wynik, na poziomie europejskim.

Do czterech żłobków publicznych: nr 1, 2, 3 i 4 oraz nowej filii żłobka nr 3 (przy ulicy Krzemienieckiej) przyjętych zostało ogółem 484 dzieci.

Równolegle do funkcjonujących w Legnicy żłobków miejskich poszerza się oferta podmiotów prywatnych, zajmujących się opieką nad najmłodszymi mieszkańcami naszego miasta. Zgodnie z polityką prorodzinną władz Legnicy i programem „Legnica Przyjazna Rodzinie” wprowadzenie w kwietniu 2017 roku dotacji dla podmiotów prowadzących żłobki i kluby dziecięce stało się wsparciem dla małych przedsiębiorców, którzy zdecydowali się na prowadzenie opieki na dziećmi do trzech lat.

Obecnie w mieście zarejestrowanych jest 11 takich placówek, dysponujących łącznie ponad 320 miejscami opieki. Przyjęły one 216 maluszków. Na koniec maja placówki te dysponowały jeszcze ponad 100 wolnymi miejscami opieki.

Zgodnie z przyjazną rodzicom i najmłodszym mieszkańcom miasta polityką prorodzinną, nasza gmina dofinansowuje w roku 2019 koszty placówek prywatnych, prowadzących działalność opiekuńczą nad najmłodszymi, kwotą ok. miliona złotych. Dopłata do każdego dziecka w żłobku niepublicznym wynosi 300 zł.

Powrót na listę aktualności