Legnicki projekt odnowy zieleni został uznany przez NIK za wzorcowy dla innych gmin
 

Ponad sześć tysięcy drzew i krzewów zostanie posadzonych w naszym mieście w ramach prowadzonego od kilkunastu lat gminnego projektu „Odnowa zieleni średniej i wysokiej”, realizowanego wspólnie z mieszkańcami i instytucjami miejskimi.

- Najwyższa Izba Kontroli w swoim raporcie stwierdziła, że nasz projekt odnowy zieleni jest bardzo dobry pod względem przejrzystości i formalno prawnym, został więc uznany jako dobra praktyka. – mówi Henryka Zdziech, ogrodnik miejski. – NIK zaleca innym samorządom, by czerpały z niego wzorce.

W tym roku Legnica zakupiła ponad sześć tysięcy drzew i krzewów, m.in.: klony kuliste, brzozy brodawkowate, kasztanowce czerwone oraz  ligustry pospolite, tawuły japońskie i krzewuszki cudowne. Otrzymają je zarządcy nieruchomości, wspólnoty mieszkaniowe, spółdzielnie mieszkaniowe, szkoły, przedszkola i inne placówki.

Dzięki realizacji tego projektu wzbogacana jest o nowe krzewy i drzewa miejska zieleń. Uzupełniane są powstałe wcześniej ubytki, wprowadzane nowe nasadzenia, szczególnie na terenach zielonych służących rekreacji, na nieużytkach i w naturalnych siedliskach roślinnych. Zasadą jest, że nowa zieleń trafia w miejsca ogólnodostępne dla mieszkańców.

- Ten projekt angażuje lokalną społeczność do działania – dodaje pani Zdziech. – Wspólnie sadzą drzewa, krzewy i dbają o nie. Zielona inicjatywa gminy staje się coraz bardziej wspólną sprawą legniczan.

W latach 2017 i 2018, realizując legnicki programu odnowy zieleni średniej i wysokiej, posadzono ponad 900 drzew oraz prawie 33 tys. krzewów.